extra-foto.com.pl

Domy ekologiczne Warszawa

Pracownia specjalizująca się w opracowywaniu projektów budynków ekologicznych. Duży nacisk kładziony jest na aspekty prośrodowiskowe. Podczas projektowania wykonywane są analizy LCC oraz optymalizacja w tym zakresie. Badane są aspekty wpływu domu na środowisko oraz oddziaływanie wyrobów budowlanych na użytkowników. W dużym stopniu stosuje się materiały ponownie użyte oraz , które pochodzą z recyklingu. Inny zakres stanowią surowce naturalne nieprzetworzone – czyli np. ziemia czy kamień.

Wznosząc budynki ekologiczne należy zwracać uwagę na zdrowie i komfort użytkowników, gdyż większość ludzkiego życia spędzamy w środku budynków. Dlatego bardzo ważne jest to jakiego typu zbudujemy środowisko wewnętrzne.

Dodaj komentarz

Katalog niesamowitych zdjęć