extra-foto.com.pl

Konstrukcja stalowa

Struktury stalowe często użytkowane są w takich sytuacjach jako najszybszy i najefektywniejszy sposób zamiany targowiska w pasaż – pawilon handlowy. Od czasu do czasu władze komunalne nakazują likwidację targowiska, nawet jeśli jest on zorganizowany pod dachem. Jedynym wyjściem z sytuacji jest obudować konstrukcje tak, aby powstały smart solutions. Jest to dość prędki i efektywny sposób na obejście nakazu eliminacji targowiska. Co istotniejsze – władze przeważnie nakazują likwidacje rynku pozostawiając sobie możliwość cofnięcia tej decyzji, o ile zbywcy zainwestują w konstrukcje stalowe – ulepszając w ten sposób wygląd i globalną estetykę pełnego obszaru.

Dodaj komentarz

Katalog niesamowitych zdjęć