extra-foto.com.pl

Psychologia związków

Konflikty lub problemy ostatecznie stają się częścią każdego małżeństwa ( dlaczego związki po kilku latach się kończą? ). Partnerzy bądź małżonkowie próbują je rozwiązać używając własnego zastawu pomysłów. Wielu par wszak, z biegiem lat, dochodzi do sytuacji, w której wielu trudności nie jest w stanie rozwikłać, nie jest w stanie o nich mówić i wszystkie znane sposoby radzenia sobie z nimi nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Potrzeba znalezienia innych metod radzenia sobie z trudnościami czasami przybiera dramatyczny bieg – niejednokrotnie jest to romans, oddawanie się niebezpiecznym zajęciom, albo oddalenie. Pośród niedestrukcyjnych metod rozwiązywania trudności lub poszukiwania dróg rozwoju relacji jestterapia małżeńska. Wiele małżonków wspólnie pracując nad swoim małżeństwem odkrywa sposoby by być w bardziej intymnej relacji nie tylko z małżonką lub małżonkiem, ale też zbliżyć się do własnych prawdziwych przeżyć i przekonań. Rezultatem takiej pracy psychologicznej jest lepsza komunikacja, bardziej korzystna atmosfera i większe zadowolenie z małżeństwa. Wiele par decyduje się na terapię małżeńską wcześniej – przed tym jak ich kłopoty okażą się ich przerastać – jako procedura wspierania i rozwoju swojego małżeństwa.

Dodaj komentarz

Katalog niesamowitych zdjęć