extra-foto.com.pl

Rozbiórki Giżycko

Poważana i ceniona firma Handlowo-Usługowa Szymon Walentynowicz funkcjonuje niezmiennie od 1997 roku. Na ciekawej stronie internetowej walentynowicz.com.pl. mogą Państwo zaznajomić się z atrakcyjną ofertą tej profesjonalnej firmy. Przedsiębiorstwo posiada wytwórnie betonu, która jest skomputeryzowana i obsługiwana przez doświadczoną załogę. Oferowane artykuły to np. beton towarowy, zaprawy murarskie, płyty drogowe, trwały beton recepturowy, i oczywiście stabilizacje.

W sprzedaży są też mieszanki kruszyw naturalnych i łamanych, żwiry, paski, pospółki. Firma Handlowo-Usługowa Szymon Walentynowicz posiada produkcję mieszanek kruszywa łamanego, produkcję mieszanek kruszywa naturalnego, produkcję żwirów, piasku płukanego i piasku sianego. W ofercie są prace ziemne, to znaczy wykopy pod obiekty budowlane, drogi, fundamenty, rozbiórki, zasypanie wykopów fundamentowych, przygotowanie terenu pod Inwestycję, karczowanie terenów inwestycyjnych, przygotowanie dróg tymczasowych, czy przygotowanie placów składowych i manewrowych.

Ta kompetentna firma wykonuje roboty drogowe zarówno jako Generalny Wykonawca jak i firma podwykonawcza. Wykonuje warstwy nawierzchni z kruszyw niezwiązanych i również związanych spoiwami z wykorzystaniem specjalistycznych układarek i walców drogowych z dużą wydajnością i dokładnością, układa pobocza z kruszyw specjalistycznymi układarkami.

Wszystkie prace realizowane są szybko, sprawnie i bezpiecznie. Zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Co ciekawe przedsiębiorstwo oferuje również kompleksowe usługi załadunkowe i przeładunkowe wraz z transportem we wskazane miejsce. Posiada zaawansowany technologicznie sprzęt, który umożliwia sprawne i terminowe usługi na obszarze całego kraju.

Dodaj komentarz

Katalog niesamowitych zdjęć