extra-foto.com.pl

WatchDog PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to fundusz, który swoje środki oddaje między innymi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jak również na ich rehabilitację zarówno publiczną, jak i zawodową. Pieniądze pochodzące z funduszu PFRON są zatem wykorzystywane na wielorakie postaci dofinansowania aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obligatoryjnych wpłat pracowników firm spełniających sprecyzowane przez przepisy warunki. Aktywność PFRON jest obiektem zainteresowania wielu osób, stąd pomysł stworzenia areny wymiany opinii i informacji dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób autonomiczny i bezstronny analizować dystrybucję środków publicznych, które są przeznaczone na wzmacnianie aktywności osób niepełnosprawnych, śledzi oraz komentuje wszelkie prawne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zaangażowania osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Katalog niesamowitych zdjęć